Page 22 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

R
zepak ozimy jest atakowany przez dużą
ilość agrofagów. Wynika to z bardzo
długiego okresu wegetacji, który trwa
około 320 dni. Na rozwój jesienny przypada
70-80 dni, na zimowy spoczynek 140-150 dni,
a na rozwój wiosenny 90-105 dni. Potencjalne
możliwości plonotwórcze rzepaku są znacznie
większe niż plony uzyskiwane w praktyce.
Warto zatem dokładnie poznać mechanizmy
tworzenia plonu a przyczyny obniżające go,
skutecznie eliminować. Miniony okres jesienno-
zimowy był sprzyjający do atakowania plantacji
przez choroby. Tymczasem tylko zdrowa
roślina asymilująca bez zakłóceń i pobierająca
składniki pokarmowe oraz wodę, wyda
nasiona o właściwych parametrach. W rzepaku
Zadbajmy
o zdrowe
łuszczyny
rzepaku
ozimego
Warunkiem
uzyskania
zadawalającego
plonu rzepaku jest
zwalczanie nie
tylko szkodników
i chwastów, ale
i sprawców chorób.
22
numer 04
produkcja roślinna