Page 38 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

Rolnicy znów
poszkodowani...
Krajowa Rada Izb Rolniczych
wyliczyła, ile rolnik straci,
jeśli projekt nowelizacji
ustawy o emeryturach
i rentach wejdzie
w życie.
38
numer 04
ekonomia