Page 46 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

F
ederacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) jest
największym dystrybutorem Europejskiego
Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD)
w Polsce. PEAD to Europejski Program Pomocy
Żywnościowej. Polscy przedsiębiorcy w ramach
unijnych dotacji produkują artykuły spożywcze,
które trafią do osób najbardziej potrzebujących.
W ubiegłym roku FPBŻ w ramach PAED
przekazała 71,5 tys. ton żywności.
Droga produktów i rola Banków
Żywności
Programem w Polsce administruje Agencja
Rynku Rolnego. Przedsiębiorcy wybrani
w ramach przetargu produkują przeznaczone
na cele pomocy społecznej artykuły spożywcze.
Produkty są dostarczane do magazynów 32
Banków Żywności w całym kraju (pełna lista
i mapa Banków Żywności na stronie
. Z Banków
są bezpłatnie przekazywane do 3500 organizacji
charytatywnych, skąd systematycznie trafiają
do miliona osób dotkniętych ubóstwem – w tym
bezdomnych, wielodzietnych, bezrobotnych,
samotnie wychowujących dzieci, starszych
i niepełnosprawnych.
Uruchomione obecnie dostawy są oparte
na mniejszych kwotach i skróconej liście
Tysiące ton żywności
dla potrzebujących
6 marca do magazynów Banków Żywności wjechały
ciężarówki z pierwszymi dostawami Europejskiego
Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). Banki
Żywności przyjmą i przekażą najuboższym ponad
2000 ton sera topionego i żółtego oraz 10 milionów
litrów mleka UHT – żywność o wartości 38 milionów
złotych. W dystrybucji produktów spożywczych
pochodzących od Banków Żywności uczestniczy blisko
3500 stowarzyszeń i organizacji charytatywnych.
46
numer 04
żywność