Page 52 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

N
ajwięcej otyłych kobiet i mężczyzn można
spotkać w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
W pierwszej dziesiątce znalazła się także
Polska. Szacuje się, że 15,5 proc. ludności
w Unii Europejskiej ma nadwagę, a Parlament
Europejski chce, by państwa uznały otyłość
za chorobę przewlekłą. Otyłość w krajach
wysokorozwiniętych stanowi spory problem
społeczny i uważana jest za jedno z zagrożeń
cywilizacyjnych rozwiniętych społeczeństw.
W przyszłości może przyjąć rozmiary epidemii.
Jednym z projektów poświęconych tej
problematyce jest FLABEL (Food Labelling
to Advance Better Education for Life), który
otrzymał 2 860 000 euro wsparcia z Funduszy
Europejskich.
W ramach tego projektu,
przebadano ponad 37 tysięcy produktów
w 84 punktach sprzedaży.
Wyniki badań projektu FLABEL oraz jemu
Jak oznakowanie
żywności może zmienić
przyzwyczajenia?
Od wielu lat obserwujemy rosnący problem otyłości
w krajach Europy. W samych latach 1990 – 2006, według
statystyk pochodzących z WHO, poziom otyłości
w Europie potroił się. Agendy europejskie pracują
nad sposobami poprawy nawyków żywieniowych wśród
Europejczyków. Europejscy
naukowcy próbują między
innymi ustalić, w jaki sposób
oznakowanie żywności
może zmienić i poprawić
przyzwyczajenia
konsumentów.
Zapewnienie
konsumentom
możliwie
precyzyjnej
informacji może
pomóc w podjęciu
właściwych
decyzji podczas
zakupów.
52
numer 04
Żywność